Yleistä ETIM-mallista


ETIM-luokittelumalli sisältää seuraavat kategoriat tai entiteetit:

  • Tuoteryhmät
  • Tuoteluokat
  • Synonyymit (avainsanat)
  • Ominaisuudet
  • Arvot
  • Yksiköt

Kaikilla luokilla, ominaisuuksilla, arvoilla ja yksiköillä on selkeä ja yksilöllinen tunniste, joka on riippumaton kielestä; entiteettien kuvaus kuitenkin riippuu kielestä.

ETIM-rakenne
integration

Tuoteryhmä

ETIM-malli on kaksitasoinen luokittelumalli. Jokainen tuoteluokka on liitetty yhteen ainoaan tuoteryhmään. On kuitenkin hyvä huomata, että ryhmätaso on luotu ainoastaan helpottamaan tuoteluokkien hallintaa. Olennaista – ja ETIM:n todellinen keskipiste – on tuoteluokkien ja niiden ominaisuuksien määrittely.

todo list

Tuoteluokka

ETIM:ssä luokka kuvaa samankaltaisia tuotteita ja kokoaa yhteen eri valmistajien tai toimittajien tuotteita. Jokaisella tuoteluokalla on erilaisia ominaisuuksia, jotka määrittelevät luokan tuotteiden tekniset erityispiirteet. Kunkin luokan ominaisuudet on järjestetty niiden merkityksen sekä keskeisten ominaisuuksien (kuten mitat, sähköiset tiedot jne.) mukaan.

 
Ominaisuus

Ominaisuus

Ominaisuudella on selkeä kuvaus, oma tyyppinsä, yksikkö ja/tai arvo.

Ominaisuuden tyypit:
A - alfanumeerinen = sallittujen arvojen luettelo (esim. musta, vihreä, ruskea)
L - looginen (totuusarvo) =  tosi tai epätosi
N - numeerinen = yksi numerollinen arvo
R - alue = kaksi numeerista arvoa, jotka rajaavat arvoalueen


arvo

Arvo

Jokaiseen ETIM-luokan alfanumeeriseen ominaisuuteen on liitetty kiinteä, aakkosjärjestyksessä oleva sallittujen arvojen luettelo.
todo list

Yksikkö

Numeerisilla ja alueominaisuuksilla on aina oltava mittayksikkö, joka määrittää käytetyn arvon. Poikkeuksena ovat ominaisuudet, kuten "lukumäärä...". Nämä numeeriset ominaisuudet eivät tarvitse yksikköä.
time_management

Synonyymi

Synonyymi voi viitata useisiin tuoteluokkiin, ja tuoteluokalla voi olla useita synonyymejä, mutta synonyymit eivät liity toisiinsa, eikä niillä ole tunnistetta. Synonyymi auttaa oikean luokan löytymistä.

 

Esimerkkejä ETIM-luokista

Kuvaa klikkaamalla pääset CMT-työkaluun tarkastelemaan luokan kaikkia ominaisuuksia. Siirryttyäsi sivulle, valitse kieli oikean yläkulman kielivalikosta.

CMT_EC001746_Aurinkosähköpaneeli
CMT_EC001112_Aurinkokeräimen_asennuspaketti